• Ngay dưới chân đồi 79 là đền Báo Ân với đường nét kiến trúc tinh tế, ẩn mình dưới tán cây sao đen. Ngoài ra còn đền thờ đức thánh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Thấp thoáng dưới